НАЦИОНАЛНА ОНКОЛОГИЧНA КОНФЕРЕНЦИЯ
СОНМ-МОРЕ 2024

хибриден формат

хотел Интернационал, Златни пясъци, Варна
17 – 20 октомври 2024

Поведение при холангиокарцином
&
AI революция в онкологията:
технологични траектории, маркетинг и етика

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Петнадесетото издание на конференция СОНМ-МОРЕ ще обедини двата социални темперамента – холеричния и меланхоличния. Холеричният, верен на своята природа, ще изследва тайните на жлъчните пътища и съвременното поведение при холангиокарциноми. Меланхоличният, от своя страна, ще се опита да проникне в преддверията на най-голямата мистерия на днешната цивилизация – изкуствения интелект – и да разгадае неговото благородно и демонично присъствие в онкологията.

Над всичко, разбира се, ще свети съборният символ на Съвместната онкологична национална мрежа (СОНМ) и конференцията ще бъде нейната поредна годишна асамблея. Защото Европейската мисия за рака и нейното въплъщение в Националния антираков план търсят своите талантливи и морални строители. Затова българската онкология има нужда от СОНМ-МОРЕ.

 

доц. д-р Димитър Калев
Председател Организационен комитет
СОНМ-МОРЕ 2024