Научете за 
дейностите 
клъстерните сектори 
събитията 
социалния принос 
на СОНМ
Дигитален хъб
В дигиталния хъб Вие имате възможност да посетите всяка една част от мрежата създадена от СОНМ.
Предстоящи събития
Дигиталния хъб Ви дава възможност да прегледате предстоящите събития организирани от СОНМ.
Достъп до архив
От Дигиталния хъб вие може да навигирате до цялостния архив от проведени събития на СОНМ.
.. и още много
Чрез Дигиталния хъб Вие можете да достъпите до различни проекти на СОНМ и на Фондация МОРЕ-Дарзалас като: E-Guidelines, Библиотека МОРЕ и други.